Повернутися до звичайного режиму

Ласкаво просимо!
Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

До уваги внутрішньо переміщених осіб!!!

З метою залучення до навчання учнів з числа внутрішньо переміщених осіб

адміністрація Турківського ліцею просить пройти реєстрацію

( за формою, що додається) та написати заяву.

Будемо дуже раді бачити ваших дітей у нашому закладі!!!

Навчання проходить дистанційно.

Для реєстрації необхідно заповнити форму:

для учнів шкіл -

https://forms.gle/9EbcZnRuCQft4isi8

для учнів ЗПТО -

https://forms.gle/bYQJSQroiAZ1LQFYA

для студентів фахової передвищої освіти -

https://forms.gle/4SQLScjdYMh4vB5cA

Безпека дітей в умовах воєнного стану

Шановні батьки!

Звертаємо Вашу увагу, що в ситуації, що склалася, діти мають перебувати вдома чи на прогулянці у супроводі дорослих.

Обов'язково поясніть дітям, щоб не піднімали знайдені іграшки, невідомі предмети, мобільні телефони тощо. Можуть бути диверсії, які несуть загрозу для життя та здоров'я.

Ні в якому разі не відкривати двері незнайомим людям.

Також ОБОВ'ЯЗКОВО слідкуйте за сторінками дітей у соціальних мережах: з ким спілкуються, що пишуть, репостять.

Зараз усім, і дорослим і дітям, треба бути максимально обережними.

Підтримуйте одне одного! Все буде добре!

Все буде Україна!

w

Правила прийому до закладу освіти.

Правила прийому до закладу освіти розроблені відповідно до наказу МОН України №367 від 10.05.2018 р. «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Зарахування до закладу загальної середньої освіти

І. Зарахування до початкової школи

(У зв’язку з оголошеним Урядом карантину до 22 травня 2020 року зупиняється перебіг строків звернення до закладів загальної середньої освіти щодо зарахування дітей до 1-го класу у 2020 році.)

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня згідно встановленого зразка (для дітей з особливими освітніми потребами – зі змінами). До заяви додаються :

1.1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії предʼявляється оригінал відповідного документа).

1.2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обовʼязкового медичного профілактичного огляду», затвердженоюнаказом Міністерства охорони здоровʼя України від 16 серпня 2010 року N682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N794/18089.

1.3. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути предʼявлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обовʼязковою.

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.

3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами :

3.1. До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу.

3.2. До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування.

3.3. До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює на інформаційному стенді, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» :

– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

– оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

5. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку :

– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

– впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

6. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

ІІ. Зарахування до гімназії

Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

– впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до 6-9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

ІІІ. Зарахування до ліцею

Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які виявили намір продовжити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. До закладу освіти зараховуються також випускники 9-х класів інших закладів освіти на підставі заяви та надання документу про базову загальну середню освіту. Інформація про кількість зарахованих учнів оприлюднюється.

Наказ про зарахування видається до 01 вересня та, в разу необхідності, у порядку надходження заяв.

  • Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

Правила поведінки учнів у Турківському ліцеї розроблені та розміщені в документі «Меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу : педагогами, батьками та учнями», затвердженому рішенням педагогічної ради (протокол №2 від 11.12.2019 р.)

Правила учнів

· Ми – у безпеці :

1. Освітній заклад – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних речовин, сигарет (в т.ч. електронних); шокерів, газових балончиків, ножів та інших небезпечних предметів.

2. Дотримуватись правил безпеки (пожежна безпека, безпека життєдіяльності під час занять);

3. Дотримуватись вимог статуту ліцею;

4. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у закладі та за його межами.

5. Безпечне користування навчальним та спортивним обладнанням згідно вимог збереження життя та здоровʼя.

· Ми – ввічливі :

1. Поважати цінності ліцею.

2. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.

3. Толерантно ставитись до інших.

4. Піклуватись про те, що нас оточує (школа, навчальні кімнати, підручники, книги, меблі).

5. Користуватись мобільними телефонами під час перерв та в позаурочний час, під час занять – лише з навчально-пізнавальною метою.

6. Слухати і чути вчителя.

7. Висловлювати свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших людей.

8. Шанобливо ставитись один до одного, до вчителів, до оточуючих.

9. Проявляти повагу до старших, піклуватись про молодших.

· Ми – старанні й наполегливі :

1. Приходити завчасно на заняття.

2. Серйозно ставитись до навчання, старанно та наполегливо готуватись до занять, виконувати домашні завдання.

3. Регулярно відвідувати гуртки, позакласні та позашкільні заходи.

4. Діяти завжди на благо колективу.

5. Підтримувати позитивне ставлення до оточуючих.

6. Добросовісно здійснювати чергування в приміщенні закладу.

7. Відвідувати заклад відповідно до прийнятого дрес-коду.

8. Дотримуватись режиму освітнього процесу.

Інформація для здобувачів освіти, педагогів та батьків :

На території Турківського ліцею забороняється збір готівкових коштів учасниками освітнього процесу та працівниками закладу, а також фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником –

села Турка та Ясінки (згідно наказу по Турківському ліцею №85 від 25.08.2020 р. «Про заходи щодо виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В Турківському закладі загальної середньої освіти створені належні умови для навчання усіх учасників освітнього процесу, в тому числі – для дітей з особливими освітніми потребами, а саме :

  • виконано поточний ремонт класних кімнат;
  • відремонтовані туалетні приміщення;
  • на вході до закладу облаштовано пандус.

· навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка навчально-виховного процессу;

· усі основні приміщення закладу мають природне освітлення;

· здійснюється регулярне вологе прибирання, з використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне);

· шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

В закладі відкриті класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами (1 та 3 класи). Створені умови для навчання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Учням надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (у навчальному закладі працюють соціальний педагог практичний психолог та логопед). Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється під супроводом асистентів учителя.

Дякуємо School Champion за наш сайт!

Питання? Відповідь!

рейтинг
відповіді
перегляди
рейтинг0
відповіді1
перегляди171
рейтинг0
відповіді1
перегляди164
рейтинг0
відповіді1
перегляди172
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.